يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
Slide thumbnail

دوره ي آموزشي تربيت مربي نهج البلاغه
شروع كلاس ها: 27 مهرماه تا 2 دي ماه
 ١١:٠٦ - شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمون مهارت هفتگانه ICDL
زمان برگزاري آزمون، سه شنبه هر هفته مي باشد.
 ١١:٠٥ - شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

اطلاعیه
ارزيابي دوره هاي آموزشي
نیازسنجی دوره های آموزشی سال 96


برنامه عملیاتی فعالیت های سال 1395

ردیف

عنوان فعالیت

واحد

مقدار

زمان

شروع

پایان

1

تدوین تقویم آموزشی سال95

مورد

1

05/01/95

30/01/95

2

ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ  *

 

 

05/01/95

15/12/95

3

بازدید از شهرداری شهرهای توسعه یافته (سفرهای آموزشی ویژه معاونین و مدیران، کارشناسان)*

مورد

 

01/02/95

15/12/95

4

برگزاری کلاس های حضوری ویژه مدیران*

مورد

 

01/03/95

15/12/95

5

برگزاری کلاس های حضوری ویژه کارشناسان*

مورد

 

01/03/95

15/12/95

6

اعزام کارکنان به همایشهای تخصصی مرتبط با شغلشان*

مورد

 

01/03/95

15/12/95

7

برگزاری همایش

مورد

2

01/03/95

15/12/95

8

هماهنگی و پیگیری تصویب تشکیلات جدید شهرداری بندرعباس

-

-

22/01/95

30/03/95

 1. اخذ نظر شهردار و مدیریت ها

 

 

 

 

 1. ویرایش مجموعه تشکیلات و گزارش توجیهی

 

 

 

 

 1. ارسال تشکیلات پیشنهادی به سازمان شهرداریه

 

 

 

 

 1. برگزاری جلسه، مذاکره  و اعمال نظر سازمان شهرداریها

 

 

 

 

 1. پیگیری تصویب و ابلاغ تشکیلات

 

 

 

 

 1. هماهنگی با امور اداری جهت تطبیق و ابلاغ پست ها

 

 

 

 

9

همکاری در استقرار پروژه مهندسی مجدد ساختار شهرداری بندرعباس بر مبنای اصلاح و بهینه سازی فرایندهای انجام کار

-

-

19/01/95

30/06/95

 1. مطالعه، زمان سنجی و تنظیم فرایندهای انجام کار در حوزه ستادی و مناطق

 

 

 

 

 1. احصاء نارسائیها و راه کارهای بهبود فرایندهای انجام کار  

 

 

 

 

 1. تبیین و طراحی فرایندهای بهینه در جهت ارتقاء  بهره وری شهرداری بندرعباس

 

 

 

 

 1. طرح و تصمیم گیری در مورد اصلاح فرایندها با مشارکت معاونین و مدیران

 

 

 

 

 1. تنظیم و ابلاغ دستورالعمل فرایندهای شهرداری بندرعباس

 

 

 

 

 1. بازنگری در ساختار و تشکیلات تفصیلی بر مبنای فرایندهای جدید

 

 

 

 

 1. پیگیری تصویب و ابلاغ تشکیلات

 

 

 

 

 1. هماهنگی با امور اداری جهت تطبیق و ابلاغ پست ها

 

 

 

 

10

همکاری در استقرار پروژه مطالعه، طراحی و تدوین طرح استقرار کارکنان و واحدهای حوزه ستادی و مناطق درساختمانهای شهرداری

-

-

01/02/95

30/07/95

 1. احصاء و تنظیم پلان طبقات ساختمانهای حوزه ستادی و مناطق  

 

 

 

 

 1. مطالعه میدانی و تنظیم چیدمان فعلی واحدها  و کارکنان

 

 

 

 

 1. تحلیل نارسائیهای فضا، ساختمان و چیدمان واحدها و کارکنان

 

 

 

 

 1. تدوین طرح استقرار واحدها و کارکنان براساس اصول، استاندارها و فرایندهای کاری

 

 

 

 

 1. طرح موضوع و تصمیم گیری توسط شهردار، معاونین و مدیران مناطق

 

 

 

 

 1. هماهنگی با امور اداری، مشارکت و نظارت بر اجرای طرح استقرارä

 

 

 

 

11

همکاری در استقرار پروژه مطالعه و طراحی نظام فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس

-

-

01/02/95

01/08/95

 1. مطالعه میدانی و تبیین اطلاعات مورد نیاز فرایندهای کاری شهرداری بندرعباس

 

 

 

 

 1. مطالعه و تبیین قابلیت ها و نارسائیهای سیستم های اطلاعاتی موجود واحدها
 2. مطالعه و تبیین شناسنامه فرم ها و اطلاعات موجود در بایگانی ها

 

 

 

 

 1. طراحی نظام فناوری اطلاعات برمبنای نیازها و فرایندهای کاری

 

 

 

 

 1. طرح موضوع و تصمیم گیری توسط شهردار، معاونین و مدیران مناطق

 

 

 

 

 1. هماهنگی، پیگیری و نظارت بر استقرار نظام با همکاری فاواää

 

 

 

 

12

همکاری در استقرار پروژه استاندارد سازی مشاغل و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

-

-

01/07/95

29/12/95

 1. مطالعه و تدوین استاندارد وظایف و فعالیتهای مشاغل حوزه ستادی و مناطق

 

 

 

 

 1. محاسبه و تعیین نفر ساعت مورد نیاز فعالیت ها

 

 

 

 

 1. تبیین فرمها و فرایند پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

 

 

 

 1. تدوین دستورالعمل نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

 

 

 

 1. طرح موضوع و تصمیم گیری توسط شهردار، معاونین و مدیران مناطق

 

 

 

 

 1. هماهنگی با اموراداری و امور مالی جهت اجرای طرح

 

 

 

 

13

همکاری در استقرار پروژه اصلاح اساسنامه و ساختار تشکیلاتی سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری بندرعباس

-

-

01/07/95

29/12/95

 1. مطالعه ضوابط جدید تشکیل سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری

 

 

 

 

 1. تبیین و تفکیک وظایف قابل انجام توسط سازمانها و شرکت های وابسته

 

 

 

 

 1. تنظیم و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکت های وابسته در چارچوب ضوابط جدید

 

 

 

 

 1. طرح موضوع و تصمیم گیری توسط شهردار و معاونین

 

 

 

 

 1. هماهنگی و پیگیری تصویب اساسنامه سازمان ها و شرکتهای وابسته

 

 

 

 

 1. مطالعه، کارسنجی و تبیین فرایندهای کاری سازمان ها و شرکتهای وابسته

 

 

 

 

 1. طراحی نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان ها و شرکتهای وابسته

 

 

 

 

 1. طرح موضوع و تصمیم گیری توسط شهردار و معاونین

 

 

 

 

 1. هماهنگی و پیگیری تصویب تشکیلات سازمان ها و شرکتهای وابسته

 

 

 

 

14

برگزاری ممیزی داخلی

مورد

یک

01/05/95

09/05/95

15

برگزاری ممیزی مراقبتی جهت تمدید گواهینامه ISO9001:2008

مورد

یک

01/07/95

15/07/95

16

همکاری و نظارت بر حسن پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم های مدیریت کیفیت  از جمله ISO9001:2015

مورد

یک

14/01/95

29/12/95

17

شناسایی سیستم های مدیریتی نوین (از جمله نظام آراستگی محیط کار و نظام پیشنهادات و ...) و پیگیری جهت پیاده سازی و اجرا در شهرداری

مورد

یک

14/01/95

29/12/95

*فراوانی دقیق این موارد در طول سال مشخص می شود.

ä اجرای طرح نیاز به تامین پارتیشن و مبلمان اداری خواهد داشت که پس از براورد و تامین اعتبارات در نیمه دوم سال 1394 یا سال 1395 قابل اجرا خواهد بود.

ää اجرای طرح نیاز به تامین نرم افزار، سخت افزار، شبکه و برنامه  نویسی خواهد داشت که پس از براورد و تامین اعتبارات در نیمه دوم سال 1394 یا سال 1395 قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

جهت دریافت فایل گزارش عملکرد سال 94 بر روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

سامانه يكپارچه نيروي انساني (سينا):

https://sina.imo.org.ir/login.aspx   

 سامانه جام  http://192.168.0.21/People_Jam/Forms/login.aspx

جهت دریافت روش اجرایی مربوطه بر روی اسم آن کلیک نمایید. 

ردیف

حوزه

نام روش اجرایی

کد مدرک

1

شهردار

1-روش اجرایی دفتر شهردار

2-سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

3-اجرای احکام

4-کمیسیون ماده صد

5- امور قراردادها

6-رسيدگي به شكايات كيفري و دادخواست حقوقی عليه شهرداري

7-سامانه 1837

8-برگزاری سمینارها و همایش ها

9-افتتاحیه ها و اختتامیه ها

10-برگزاری کنفرانس خبری

11-ملاقات مردمی

12-تهیه و اجرای برنامه های روابط عمومی

13-تهیه اخبار

14-ارزشیابی عملکرد کارکنان

15-بازرسی از واحدها، مناطق و سازمان های تابعه

16-رسیدگی به شکایات و درخواست ها

PM701

PM601

PM501

PM403

PM401

PM402

PU501

PM306

PM304

PM305

PM303

PM301

PM302

PM103

PM102

PM101

2

معاونت معماری و شهرسازی

1- واگذاری شارع

2- صدور پروانه ساختمانی

3- صدور پایان کار ساختمان

4- رسیدگی به امور مهندسین ناظر

5- بررسي كاربري هاي طرح تفضيلي و اصلاحيات املاك

6- بازگشایی معابر

7- ارزيابي املاك و مستغلات

PA503

PA301

PA302

PA201

PA401

PA502

PA501

3

معاونت برنامه ریزی و توسعه

1- بودجه جاری

2-بودجه عمرانی

3-آموزش

4-طرحريزي و ارزيابي عملکرد سيستم مدیریت کيفيت

5-خدمات نامنطبق، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

6-کنترل سوابق سیستم مديريت كيفيت

7-کنترل مدارك سیستم مديريت كيفيت

8-ممیزی داخلی

9-کارآموزی

PP202

PP201

PP305

PP306

PP303

PP302

PP301

PP304

PP307

4

معاونت خدمات شهری

-نظارت معاونت خدمات شهری بر عملکرد سازمان ها و مناطق

-رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تصرفات اراضی شهری

-زیباسازی شهری

PU603

PU602

PU201

5

معاونت مالی و اداری

1-رسیدگی به مغایرت بانکی

2-ثبت و صدور اسناد انتظامی

3-صورت وضعیت پیمانکاران

4-تقسیط عوارض پروانه ساختمانی

5-دریافت و ارسال مکاتبات و مراسلات

6-جذب، نگهداشت و رهايي پرسنل

PF102

PF105

PF101

PF104

PF601

PF501

6

معاونت فنی و عمرانی

1-برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

PT101

7

معاونت حمل و نقل و ترافیک

1-نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک بر عملکرد سازمان ها

2-نظارت بر طراحي و پروژه های حمل و نقل و ترافيك

3-نظارت بر طرح های مطالعات ترافیکی

PK402

PK401

PK501

 

جهت دریافت دستورالعمل مربوطه بر روی اسم آن کلیک نمایید.  

ردیف

حوزه

نام دستورالعمل

کد مدرک

1

شهردار

   

2

معاونت معماری و شهرسازی

   

3

معاونت برنامه ریزی و توسعه

1- کنترل مدارک برون سازمانی

2-کدگذاری مدارک سیستم مديريت كيفيت

WP302

WP301

4

معاونت خدمات شهری

1-رنگ آمیزی جداول 

2- توانسنجی و ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز 

3- دستورالعمل نقاشی های دیواری (دیوارنگاره ها)

4-دستورالعمل طراحی و نصب تابلو معابر شهری

 

WU201

WU704

WU202

WU203

5

معاونت مالی و اداری

1-انبارش

2-درآمد شهرداری مرکزی بندرعباس

3-بهداشت و سلامت کارکنان

WF201

WF401

WF801

6

معاونت فنی و عمرانی

1-کنترل و مجوز حفاری

WT101

7

معاونت حمل و نقل و ترافیک

   
جهت دریافت آیین نامه مربوطه بر روی اسم آن کلیک نمایید.  

ردیف

حوزه

نام آیین نامه

 

1

شهردار

   

2

معاونت معماری و شهرسازی

   

3

معاونت برنامه ریزی و توسعه

1- آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

2-آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی

WP303

WP304

4

معاونت خدمات شهری

1- آیین نامه مدیریت بحران

WU701

5

معاونت مالی و اداری

   

6

معاونت فنی و عمرانی

   

7

معاونت حمل و نقل و ترافیک

   
جهت دریافت فرم مربوطه بر روی اسم آن کلیک نمایید.  

ردیف

حوزه

نام فرم

کد مدرک

1

شهردار

1-       فرم برنامه روزانه دفتر شهردار

2-       فرم شناسایی سرمایه گذار

3-       پرسشنامه شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری

4-       فرم معرفی طرح و بسته هایسرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

5-       صورت مجلس تحویل موقت پروژه های مطالعاتی دفتر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

6-       فرم گردش صورت وضعیت دفتر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

7-       فرم اجرائیه

8-       فرم اخطارییه

9-     فرم دعوتنامه

10-   فرم رای بدوی

11-   فرم ابلاغ رای بدوی

12-   فرم کمیسیون تجدید نظر

13-   فرم ابلاغ رای تجدید نظر

14-   فرم کمیسیون هم عرض ماده صد

15-   فرم ابلاغیه کمیسیون هم عرض ماده صد

16-   فرم عودت به منطقه کمیسیون ماده صد

17-   فرم دعوت به مناقصه

18-   چک لیست بررسی درخواست کار

19-   فرم ارزیابی فنی برای فراخوان عمومی (دومرحله ای)

20-   فرم ارزیابی فنی برای مناقصه عمومی (تک مرحله ای)

21-   فرم صورتجلسه كميسيون معاملات

22-   فرم پیمان

23-   فرم گزارش ماهیانه 1837

24-   دیدار مردمی

25-   فرم طراحی و چاپ

26-   فرم نظرسنجی از مراجعه کنندگان

27-   فرم تهیه خبر

فرم درخواست تالار فردوسی

فرم تعهد تحویل تالار فردوسی

28-   فرم ارزشیابی عملکرد مدیران

29-   فرم ارزشیابی عملکرد سرپرستان (مدیران پایه)

30-   فرم ارزشیابی عملکرد کارشناسان

31-   فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان

32-    فرم ارزیابی عملکرد حوزه های شهرداری

FM701

FM601

FM602

FM603

FM604

FM605

FM502

FM501

FM406

FM407

FM408

FM409

FM410

FM411

FM412

FM413

FM401

CM401

FM402

FM403

FM404

FM405

FU602

FM304

FM301

FM302

FM303

FM310

FM311

 

FM103

2

معاونت معماری و شهرسازی

1- فرم درخواست صدور پروانه

2- فرم گزارش بازدید

3- فرم تخلفات

4- فرم تهیه نقشه

5- چک لیست صدور پروانه بر روی زمین های باز

6- فرم درخواست پایانکار

7- فرم مشخصات مهندسین ناظر

8-فرم آمار مهندسین ناظر

9- مشخصات ساختمان های در حال نظارت

10- گواهی عدم خلاف جهت املاک فاقد پروانه ساختمانی

FA301

FA302

FA303

FA304

CA301

FA308

FA201

FA202

FA203

FA311

3

معاونت برنامه ریزی و توسعه

1-       فرم مشخصات پروژه

2-       فرم پیشنهاد بودجه

3-       فرم فاقد اعتبار

4-       فرم تامین اعتبار و پروژه های عمرانی و خدماتی در مرکز

5-         فرم تامین اعتبار و پروژه های عمرانی و خدماتی در منطقه

6-        فرم تامین اعتبار و پروژه های عمرانی و خدماتی در سازمانهای تابعه

7-       فرم تامین اعتبار پروژه های پژوهشی شهرداری بندرعباس

8-       فرم تامین اعتبار پروژه های مطالعاتی شهرداری بندرعباس

9-       فرم تامین اعتبار و مجوز انجام کار 25%امور پیمان در مرکز

10-     فرم تامین اعتبار و مجوز انجام کار 25%امور پیمان در منطقه

11-   فرم تامین اعتبار و مجوز انجام کار 25%امور پیمان در سازمانهای تابعه

12-   فرم ترک تشریفات پروژه های عمرانی و خدماتی در مرکز

13-   فرم ترک تشریفات پروژه های عمرانی و خدماتی در منطقه

14-   فرم ترک تشریفات پروژه های عمرانی و خدماتی در سازمانهای تابعه

15-   فرم ترک تشریفات انجام پروژه های مطالعاتی در شهرداری مرکزی

16-   فرم ترک تشریفات مزایده

17-   فرم درخواست اولیه جهت برگزاری مناقصه در مرکز

18-   فرم درخواست اولیه جهت برگزاری مناقصه در منطقه

19-    فرم درخواست اولیه جهت برگزاری مناقصه در سازمانهای تابعه

20-   فرم گردش صورت وضعیت مشاورین

21-   فرم صورت وضعیت موقت

22-   فرم صورت وضعیت قطعی

23-   صورت مجلس تحویل قطعی پروژه های خدماتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات

24-   فرم صورت مجلس تحویل قطعی

25-   صورت مجلس تحویل قطعی پروژه های مطالعاتی

26-   فرم نیاز سنجی آموزشی کارکنان

27-   فرم برنامه آموزشی یکساله

28-   فرم تامین اعتبار و مجوز انجام کار آموزشی

29-   فرم قرارداد همکاری آموزشی

30-   فرم تعهد شرکت در دوره های آموزشی

31-   لیست کارکنان متقاضی شرکت در دوره های آموزشی

32-   لیست حضور و غیاب دوره آموزشی

33-   فرم ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

34-   فرم نظرخواهی از شرکت کننده در دوره

35-   فرم ارزیابی تامین کننده (طرف قرارداد) آموزشی

36-   پرداخت پاداش

37-   فرم معرفی نامه کارآموز

38-   فرم شروع کارآموزی

39-   فرم پایان کارآموزی

40-   فرم ارزشیابی دوره آموزشی در سطح واکنش

41-   فرم ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت

42-   پاسخ نامه آزمون دوره های آموزشی کوتاه مدت

43-   فرم ارزشیابی دوره آموزشی در سطح رفتار

44-   گزارش کار کارورزی مستخدمین جدید

45-   فرم مشخصات مدرسین

46-   فرم مشخصات و چک لیست ارزیابی موسسات آموزشی

47-   فرم شناسنامه آموزشی

48-   فرم نیازسنجی آموزشی توسط مدیران واحد

49-   فرم چک لیست کنترلی کلاس درس و دوره

50-   فرم مشخصات دوره های آموزشی

51-   فرم بررسی نیازهای آموزشی

52-   ارسال گواهینامه

53-   دعوتنامه آموزشی گروهی

54-   چک لیست ارزیابی مدرسین

55-   فهرست اهداف کیفیتی

56-   فرم برنامه ریزی عملیاتی دستیابی به اهداف

57-   شناسنامه فرآیند

58-   فرم ثبت و گزارش دهی نتایج پایش و اندازه گیری فرآیندها

59-   جدول گزارش دهی تجزیه و تحلیل داده ها

60-   فرم صورتجلسه

61-   لیست سوابق کیفیت

62-   فرم درخواست تهیه/اصلاح مدارک

63-   Master list

64-   برنامه سالیانه ممیزی های داخلی

65-   فرم گزارش نتایج ممیزی

66-   جدول زمانبندی ممیزی

67-   چک لیست ممیزی داخلی

68-   فهرست ممیزان داخلی

69-   لیست مدارک برون سازمانی

70-   چک لیست پست های سازمانی

 

FP202

FP203

FP204

FP201

FP205

FP216

FP218

FP219

FP206

FP211 

FP212

FP206

FP223

FP215

FP220

FP224

FP209

FP210

FP217

 FP208

FP227

FP226

FP228

FP213

FP222

FP225

FP305

FP306

FP307

FP308

FP309

LP306

LP307

FP310

FP311

FP312

FP313

FP314

FP315

FP316

FP317

FP318

FP319

FP320

CP301

FP321

FP322

FP323

FP324

FP325

FP326

FP327

FP328

FP329

FP330

FR321

FR322

FP323

FP324

TB302

FP325

LP302

FP301

LP301

FP303

FP304

TP301

CP301

LP304

LP305

CP302

4

معاونت خدمات شهری

1-       فرم نامگذاری معابر فاقد نام

2- فرم بازدید از عملکرد تنظیف مناطق

3- فرم بازدید از نحوه عملکرد و ارائه خدمات شهری در مناطق

4- فرم چشم انداز جامع خدمات در افق 4 ساله سازمان

5- فرم وضعیت کلان شاخص های سازمانی سال

6- فرم جمع آوری اطلاعات مرحله وفورگیری

7- چک لیست بازدید بهداشتی از آبدارخانه و ساختمان اداری

8- چک لیست بازدید بهداشتی از کانکس ها ی عرضه میوه و تره بار دارای مجوز از شهرداری

9- چک لیست بازدید بهداشتی از کانکس ها و دکه های عرضه مواد پروتئینی و مواد غذایی دارای مجوز از شهرداری

10- فرم تحویل روزانه سگ‌های زنده‌گیری شده

11- فرم گردش صورت وضعیت پیمانکاران خدماتی

12-پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد وضعیت ارائه خدمات شهری

13- تعهدنامه

14- اطلاعات و مشخصات شرکت

15- اطلاعات و سوابق کاری مدیران ارشد شرکت

16- تجربه و سوابق اجرایی شرکت

17- ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی شرکت (حداکثر 5 سال گذشته)

18- ارزیابی توان مالی پیمانکار

19- فهرست کادر متخصص و فنی فعال

20- امتیاز دهی به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار

21- درخواست پیمانکاران جهت ارزیابی

22-مشخصات پیمانکار

23-مشخصات هنرمند

24-مشخصات طرح

25- توجیه طرح

26-جدول قیمت گذاری کارهای نقاشی دیواری

 

FU601

FU603

FU604

FU605

FU606

FU607

FU608

FU609

FU610

FU612

FU611

FU614

FU613

FU626

FU627

FU628

FU629

FU630

FU631

FU632

FU633

FU634


5

معاونت مالی و اداری

1- فرم صورت مغایرت حسابداری

2- فرم ریز اقلام باز دفتر معین حسابداری

3- صورتجلسه تحویل کالا

4- سند هزینه

5- برگ خرید کالا

4- فرم درخواست خدمات جزئی

5- برنامه سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات

6- فرم درخواست خدمات تاسیساتی

7- فرم خروج اموال از ساختمان های شهرداری

8- صورتجلسه تحویل و تحول خانه سازمانی

9- صورتجلسه تحویل زمین

10- قرارداد واگذاری منزل سازمانی

11- فرم قسط بندی مطالبات در مرکز

12- فرم قسط بندی مطالبات در منطقه

13- فرم وصول چک

14- جدول نحوه وصول درآمدهای ماهیانه سازمانهای تابعه

15- چک لیست بازدید ایمنی خودروهای استیجاری

16- چک لیست بازدید ایمنی و بهداشتی آبدارخانه

17- چک لیست بازدید شیرهای آب (بهینه سازی مصرف انرژی)

چک لیست بازدید بهداشتی از استخر شنا

چک لیست بازدید بهداشتی از آشپزخانه و رستوران

چک لیست بازدید بهداشتی از تنظیفات در اماکن و ساختمان ها

چک لیست بازدید بهداشتی از سیستم جمع آوری و دفع زباله

چک لیست بازدید بهداشتی از سالن های ورزشی

چک لیست بازدید بهداشتی از سرویس های بهداشتی و حمام

چک لیست بازدید بهداشتی از فروشگاه و تعاونی ها

چک لیست بازدید بهداشتی کنترل حشرات و جوندگان موذی

چک لیست بازدید بهداشتی از نمازخانه و مساجد

چک لیست بازدید بهداشتی از هتل، باشگاه، مهمانسرا و کمپ

چک لیست بازید ایمنی از خاموش کننده ها


چک لیست بازید ایمنی از آسانسورها

 

چک لیست بازدید ایمنی محوطه بازی کودکان

فرم درجه بندی خطرات شناسايی شده براساس اولويت ايمني

جدول محاسبه ریسک های بهداشتی

جدول محاسبه ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي

18- فرم گزارش عملکرد ماهیانه دبیرخانه

19- فهرست نامه های مضبوط در پرونده

20- برگ تسویه حساب کارکنان

21- لیست کارکرد و اضافه کاری

22- فرم ماموريت کارمندان

23- لیست کارکرد و اضافه کاری (کارکنان شرکتی)

24- فرم گزارش انضباطی

25- فرم درخواست تکثیر

FF101

FF102

FF107

FF106

FF108

FF303

FF801

FF802

FF201

FF202

FF203

FF204

FF103

FF104

FF401

TF401

CF801

CF802

CF803

CF804

CF805

CF806

CF807

CF808

CF809

CF810

CF811

CF812

CF813

CF814

CF815

CF816

FF801

 

 

FF802

FF803

FF601

FF603

FF604

FF511

FF512

FF508

FF513

FF514

6

معاونت فنی و عمرانی

1- فرم امکان سنجی فنی و اقتصادی

2- فرم دستور کار

3- صورت برآورد اولیه بر اساس فهرست ابنیه سال

4- فرم صورت مجلس تحویل موقت

5- فرم صورت مجلس تحویل قطعی

6- فرم گردش صورت وضعیت موقت مشاورین

7- فرم گردش صورت وضعیت قطعی مشاورین

8- فرم گردش صورت وضعیت موقت پیمانکاران عمرانی

9- فرم گردش صورت وضعیت قطعی پیمانکاران عمرانی

10- فرم درخواست مجور حفاری

11- فرم دستور بررسی درخواست حفاری

12- فرم برآورد ریالی حفاری

13- مجوز حفاری

14- صورتجلسه کمیته حفاری شهرداری بندرعباس

15- برنامه زمانبندی حفاری شرکتهای حفار

16- گزارش بازدید کمیته حفاری

FT106

FT102

FT120

FT122

FT123

FT124

FT125

FT126

FT127

FT110

FT111

FT112

FT113

FT114

FT115

FT116

نظرسنجی
نظر شما در باره محتواي سايت چيست؟

محتوا خوب است
محتوا کم است
محتوا گسترش یابد

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2980
 بازدید امروز : 3
 کل بازدید : 8120
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/5465