دومین کنفرانس بناهای بلند (بلند مرتبه سازی) اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری

به اطلاع می رساند، دومین کنفرانس بناهای بلند (بلند مرتبه سازی) اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری طی روزهای 30 آذر لغایت 2 دیماه سال جاری در مرکز همایش های بین الملل برج میلاد، برگزاری می شود. علاقه مندان به شرکت در کنفرانس جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت www.hrbci.ir مراجعه نمایید.

ششمین دوره همایش و نمایشگاه شهر

 ایده آل

به اطلاع می رساند، ششمین دوره همایش و نمایشگاه شهر ایده آل در 10 لغایت 13 دی ماه سال جاری در جزیره کیش، برگزاری می شود. علاقه مندان به شرکت در همایش جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت www.idealcity.ir مراجعه نمایید.

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری

به اطلاع می رساند،  در تاریخ های 26 و 27 آبان ماه اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در کنفرانس جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت http://icum.ir/ مراجعه نمایید.

دومین کنفرانس بناهای بلند (بلند مرتبه سازی) اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری

به اطلاع می رساند، دومین کنفرانس بناهای بلند (بلند مرتبه سازی) اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری طی روزهای 30 آذر لغایت 2 دیماه سال جاری در مرکز همایش های بین الملل برج میلاد، برگزاری می شود. علاقه مندان به شرکت در کنفرانس جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت www.hrbci.ir مراجعه نمایید.

ششمین دوره همایش و نمایشگاه شهر

 ایده آل

به اطلاع می رساند، ششمین دوره همایش و نمایشگاه شهر ایده آل در 10 لغایت 13 دی ماه سال جاری در جزیره کیش، برگزاری می شود. علاقه مندان به شرکت در همایش جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت www.idealcity.ir مراجعه نمایید.

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری

به اطلاع می رساند،  در تاریخ های 26 و 27 آبان ماه اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در کنفرانس جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت http://icum.ir/ مراجعه نمایید.